Fotowoltaika dla rolnictwa

Zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym 2017 (Dz.U. 2016, poz. 617) nowoczesne gospodarstwo zasilane energią słoneczną może odliczyć aż 25% nakładów inwestycyjnych.

Prąd w Polsce będzie drożał, a to ze względu na wysokie inwestycje, rosnące ceny surowca oraz koszty zanieczyszczania atmosfery. Z drugiej strony postęp techniczny oraz korzystna sytuacja prawna sprawiają, że fotowoltaika nigdy nie była bardziej opłacalną inwestycją.

Niektórzy rolnicy mogą mieć wątpliwości, czy inwestycja w coś niezwiązanego bezpośrednio z rolą ma sens. W końcu to dość spory wydatek, a te pieniądze mogą być zainwestowane w park maszynowy lub lepsze uprawy. Jakie inne powody przemawiają za inwestycją w fotowoltaikę? Na przykład fakt lepszego wykorzystania dostępnej powierzchni. Rolnictwo i hodowla polega na efektywnym wykorzystaniu dostępnej powierzchni. Żyzne grunty przeznacza się na uprawy, a na innych terenach wypasa się bydło i trzodę. Panele fotowoltaiczne można z kolei montować na wszelkich budynkach gospodarczych, dzięki czemu ta nieużyteczna powierzchnia zaczyna generować zyski.

Jak wygląda współpraca z nami?

Rozmowa i określenie celów inwestora, prośba o przygotowanie dokumentów do sprawnego wykonania audytu, umówienie terminu audytu.

Rozmowa i określenie celów inwestora. Prośba o przygotowanie dokumentów do sprawnego wykonania audytu. Umówienie terminu audytu.

Po dokonaniu audytu, zostanie wykonany projekt instalacji oraz wycena.

Po zaakceptowaniu warunków projektowych i wyceny, następuje podpisanie umowę na wykonanie instalacji.

Po podpisaniu umowy, przystępujemy do realizacji inwestycji. Po dostarczeniu materiałów instalacyjnych umawiamy się na odpowiadający Państwu termin montażu instalacji. Montaż zazwyczaj trwa jeden dzień.

Po zakończeniu montażu, zostanie z Państwem wypełniony formularz zgłoszenia przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. Zgłoszenie składamy za Państwa, korzystając z naszego doświadczenia, aby usprawnić proces przyłączenia instalacji.

Czy rolnik może być prosumentem? Jakie warunki musi spełnić?

Rolnik może być prosumentem, o ile spełnia pewne proste warunki: posiada umowę kompleksową na zakup energii (to znaczy z tym samym operatorem ma podpisaną umowę na przesył i na dostarczanie energii) oraz jest w stanie wykazać, że produkuje energię głównie na własne potrzeby (na przykład na zasilanie domostwa oraz na przechowywanie własnych produktów rolnych). Maksymalna moc instlacji prosumenckiej to 50 kWp.

Dzięki instalacji fotowoltaicznej twoje gospodarstwo generuje zyski z wykorzystania własnej energii , dając możliwość szybszego rozwoju . Niższe koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego, skuteczne obniżenie rachunków za energię elektryczną, obniżenie podatku rolnego, możliwość korzystania z 25% ulgi inwestycyjnej (nawet przez 15 lat), możliwość amortyzacji instalacji, 5 punktów przy ocenie wniosków dotacyjnych z PROW, wpływ na środowisko, wzrost wartości nieruchomości, gospodarstwo zaawansowane technologiczne.