Fotowoltaika dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy w Polsce muszą zmierzyć się z faktem, że ceny energii idą w górę. Z analiz opublikowanych przez Instytut Energii Odnawialnej wynika, że do 2020 roku energia może być droższa nawet o 50% wobec cen z roku 2018.

Na oszczędności i zyski wynikające z firmowej mikro instalacji lub małej instalacji fotowoltaicznej składają się następujące fakty:

  • ceny energii z sieci – rosną i będą rosły,
  • sytuacja prawna dla firmowych instalacji – poprawia się,
  • ceny instalacji fotowoltaicznych – zmalały w ciągu ostatnich lat.

Jak wygląda współpraca z nami?

Rozmowa i określenie celów inwestora, prośba o przygotowanie dokumentów do sprawnego wykonania audytu, umówienie terminu audytu.

Rozmowa i określenie celów inwestora. Prośba o przygotowanie dokumentów do sprawnego wykonania audytu. Umówienie terminu audytu.

Po dokonaniu audytu, zostanie wykonany projekt instalacji oraz wycena.

Po zaakceptowaniu warunków projektowych i wyceny, następuje podpisanie umowę na wykonanie instalacji.

Po podpisaniu umowy, przystępujemy do realizacji inwestycji. Po dostarczeniu materiałów instalacyjnych umawiamy się na odpowiadający Państwu termin montażu instalacji. Montaż zazwyczaj trwa jeden dzień.

Po zakończeniu montażu, zostanie z Państwem wypełniony formularz zgłoszenia przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. Zgłoszenie składamy za Państwa, korzystając z naszego doświadczenia, aby usprawnić proces przyłączenia instalacji.

Mikro instalacje i małe instalacje fotowoltaiczne dla firm

Zgodnie z ostatnią nowelizacją z 2018 roku, podstawowy podział instalacji fotowoltaicznych opiera się na parametrze mocy tych systemów, które wynoszą odpowiednio:

  • <50 kWp - mikro instalacja (minimalna biurokracja, brak kosztu przyłączenia i rozliczenia),
  • pomiędzy 50, a 500 kWp – mała instalacja (wymagana pewna biurokracja, a koszt przyłączenia jest dzielony pomiędzy inwestora i energetykę),
  • pomiędzy 500 kWp, a 1 MWp – średnia instalacja (wymagana koncesja).
  • powyżej 1 MWp – duża instalacja (wymagana koncesja).

Dofinansowanie dla firm

Fotowoltaika przynosi firmom duże oszczędności, ale potrzebna jest spora inwestycja początkowa. Za instalację fotowoltaiczną nie trzeba płacić z własnej kieszeni. Umożliwiają to poniższe formy finansowania:

  • dotacje rządowe i samorządowe,
  • leasing na panele fotowoltaiczne,
  • kredyty

Popularność wśród przedsiębiorców zdobywa obecnie leasing paneli fotowoltaicznych. Do najważniejszych zalet zalicza się uproszczone procedury, natychmiastowe zyski oraz możliwość wpisania wydatków w koszty działalności gospodarczej.

Wybierając leasing płacimy każdego miesiąca określoną ratę, znacznie mniejszą od zysków z oszczędności. Przedsiębiorca niejako dzieli się z leasingodawcą zyskami z fotowoltaiki, a w zamian musi jedynie opłacić każdego miesiąca fakturę – bez ewidencji środków trwałych czy amortyzacji.

W przypadku firm, instalacja fotowoltaiczna jest kosztem, więc przedsiębiorcy mogą odliczyć cały VAT od instalacji, jak również podatek dochodowy. Inwestycja tego typu jest tym bardziej opłacalna dla przedsiębiorstw, że koszty związane z zakupem energii elektrycznej stanowią znaczną część wydatków w firmie.